Waarom het Rondoufonds

Omdat we zo op een transparante en duidelijke manier weten dat de ingezamelde gelden ook effectief gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: het onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

Het rondoufonds is een fonds onder de KU Leuven en door het fonds komen onze ingezamelde gelden rechtstreeks bij de dokters en onderzoekers in Leuven, waar Sander behandeld wordt, terecht. De behandelende arts van Sander, Dr. Goemans zit ook mee in het bestuurscomité van het fonds.

Wij zijn de familie Rondou dankbaar dat we ons bij het door hun opgerichte rondoufonds mochten aansluiten. Zij hebben de afgelopen jaren al heel wat acties opgezet voor Duchenne en op die manier al heel wat geld kunnen inzamelen

Door onze krachten en ingezamelde gelden te bundelen, hopen we het onderzoek het beslissende duwtje in de rug te kunnen geven.

Bijkomend voordeel is dat via het fonds een fiscaal attest wordt afgeleverd aan alle mensen die ons in de toekomst via een gift willen steunen. Alle giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Daarom hebben we besloten de mama van Sander, Cindy Bellens, af te vaardigen als lid van beheerscomité van het Rondoufonds en onze ingezamelde gelden te schenken aan dit fonds.